Blog

Welcome to our new blog

முயற்சி

முயற்சியும் முட்டுக்கட்டையே முறையாய் வரையபடாத ஓவியம் போல,வரையப்படும் ஓவியம் சில அழிவை சந்திக்கும் அதன் அழகை பெற அழிந்தால் அழகை பெற முடியுமா என்ன?அழகோ அறிவோ முயற்சியை முறைத்து உடைத்த பின்னே! – விக்னேஷ்


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started